การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


PRIN : Marginable Securities as of 30 July 2021

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

PRIN

PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 2 IM70%

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

PRIN

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

Group 2 IM70%

 

This will be effective since 30 July 2021 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,

Risk Management Department