การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ SET/TFEX


TFEX USD Futures ขยายเวลาเทรด เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (
TFEX) ขยายเวลาเทรด USD Futures ถึงเที่ยงคืน

เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64 เป็นต้นไป