การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 8:00 - 11:30 น.

   
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


ขอแจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือน พฤศจิกายน 2564  

ดยมีรายละเอียดดังนี้

การระงับบริการ

  วัน/เวลาที่ระงับบริการ:

-   เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 8:00 – 11:30 น. 

ระบบที่ระงับบริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  
โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department