การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Block Trade


ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

AAV

61

KTB

2

ADVANC

62

KTC

3

AEONTS

63

LH

4

AMATA

64

M

5

AOT

65

MAJOR

6

AP

66

MEGA

7

AWC

67

MINT

8

BA

68

MTC

9

BAM

69

OR

10

BANPU

70

ORI

11

BAY

71

OSP

12

BBL

72

PLANB

13

BCH

73

PSL

14

BCP

74

PTG

15

BCPG

75

PTT

16

BDMS

76

PTTEP

17

BEAUTY

77

PTTGC

18

BEC

78

QH

19

BEM

79

RATCH

20

BGRIM

80

RS

21

BH

81

SAWAD

22

BJC

82

SCB

23

BLA

83

SCC

24

BPP

84

SCGP

25

BTS

85

SGP

26

CBG

86

SIRI

27

CENTEL

87

SPALI

28

CHG

88

SPRC

29

CK

89

STA

30

CKP

90

STEC

31

COM7

91

STGT

32

CPALL

92

STPI

33

CPF

93

SUPER

34

CPN

94

TASCO

35

CRC

95

TCAP

36

DELTA

96

THANI

37

DTAC

97

THCOM

38

EA

98

TISCO

39

EGCO

99

TKN

40

EPG

100

TOA

41

ERW

101

TOP

42

ESSO

102

TQM

43

GFPT

103

TRUE

44

GLOBAL

104

TTA

45

GPSC

105

TTB

46

GULF

106

TTW

47

GUNKUL

107

TU

48

HANA

108

TVO

49

HMPRO

109

VGI

50

ICHI

110

VNG

51

INTUCH

111

WHA

52

IRPC

 

 

53

ITD

54

IVL

55

JAS

56

JMT

57

KBANK

58

KCE

59

KEX

60

KKP

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.50% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customers,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 01 January 2022 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

AAV

61

KTB

2

ADVANC

62

KTC

3

AEONTS

63

LH

4

AMATA

64

M

5

AOT

65

MAJOR

6

AP

66

MEGA

7

AWC

67

MINT

8

BA

68

MTC

9

BAM

69

OR

10

BANPU

70

ORI

11

BAY

71

OSP

12

BBL

72

PLANB

13

BCH

73

PSL

14

BCP

74

PTG

15

BCPG

75

PTT

16

BDMS

76

PTTEP

17

BEAUTY

77

PTTGC

18

BEC

78

QH

19

BEM

79

RATCH

20

BGRIM

80

RS

21

BH

81

SAWAD

22

BJC

82

SCB

23

BLA

83

SCC

24

BPP

84

SCGP

25

BTS

85

SGP

26

CBG

86

SIRI

27

CENTEL

87

SPALI

28

CHG

88

SPRC

29

CK

89

STA

30

CKP

90

STEC

31

COM7

91

STGT

32

CPALL

92

STPI

33

CPF

93

SUPER

34

CPN

94

TASCO

35

CRC

95

TCAP

36

DELTA

96

THANI

37

DTAC

97

THCOM

38

EA

98

TISCO

39

EGCO

99

TKN

40

EPG

100

TOA

41

ERW

101

TOP

42

ESSO

102

TQM

43

GFPT

103

TRUE

44

GLOBAL

104

TTA

45

GPSC

105

TTB

46

GULF

106

TTW

47

GUNKUL

107

TU

48

HANA

108

TVO

49

HMPRO

109

VGI

50

ICHI

110

VNG

51

INTUCH

111

WHA

52

IRPC

 

 

53

ITD

54

IVL

55

JAS

56

JMT

57

KBANK

58

KCE

59

KEX

60

KKP

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.50% per year.

This announcement has been enforced since 01 January 2022, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department