การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


แจ้งระงับบริการโปรแกรม eFin Trade Plus Mobile เย็นวันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 17.30 น. - 19.00 น.

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


เนื่องจากบริษัทฯจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฯภายใน จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้


วัน/เวลาที่ระงับบริการ : วันที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 17.30 น. - 19.00 น. 

ผลกระทบ : ผู้ใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus Mobile (iPhone, iPad, Android) ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 


วัน/เวลาที่ระงับบริการ : วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 17.30 น. - 19.00 น. 

ผลกระทบ : ผู้ใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus PC ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department