การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Overseas Investment


ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศในบัญชีเงินฝาก Cash Balance ติดลบ อัตราใหม่ เริ่ม 1 ก.พ. 65

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศในบัญชีเงินฝาก
Cash Balance ติดลบ อัตราใหม่ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565
           

Currency

Negative interest rate on Cash Balance 

 (Existing)

Negative interest rate on Cash Balance

(From 1 Feb 2022)

YEN

0.35% p.a.

0.50% p.a.

EUR

0.35% p.a.

0.50% p.a.

ขอแสดงความนับถือ
Overseas Investment Sales Department