การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


CIVIL : Marginable Securities as of 27 January 2022

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

CIVIL

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

Group 2 – IM70%

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

Dear Valued Customers,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

CIVIL

Civil Engineering Public Company Limited

Group 2 – IM70%

 

This will be effective on 27 January 2022 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,

Risk Management Department