การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


แจ้งระงับบริการยืนยันตัวตน (NDID) ชั่วคราว วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 20.00น.- 23 มิ.ย. เวลา 9.30น. โดยประมาณ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขณะนี้ บริการ NDID ของทุกธนาคารสามารถใช้ได้ตามปกติ

****************************

ขอเรียนแจ้งอัปเดทการเปิดให้บริการ NDID ของธนาคาร (as of 24 มิ.ย. 9:00น.) ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) : ยังไม่สามารถให้บริการ NDID ได้  ขอเลื่อนเวลาการกลับมาให้บริการ จากวันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 18:00 น. เป็น ภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 โดยเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


****************************

ขอเรียนแจ้งอัปเดทการเปิดให้บริการ NDID ของธนาคาร (as of 23 มิ.ย. 10:50น.) ดังนี้

  1. [อัปเดท] SCB : สามารถให้บริการ ได้ตามปกติแล้ว
  2. [อัปเดท] BBL : ขอเลื่อนเวลาการกลับมาให้บริการได้ในวันที่ 23 มิ.ย.65 จากเวลา 10:30 น. เป็นเวลาประมาณ 18:00 น. แทน*****************************

ขอแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ   (as of 23 มิ.ย. 8:30น.)  ตามที่ NDID มีการ maintenance ระบบ NDID Platform บน Production ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 20:00 น. ถึง วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 09:30 น. นั้น ยังมีจำนวน 2 ธนาคาร ที่ยังไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้ โดย NDID ได้ทำการ disable node ธนาคารไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้า ได้แก่

  1. BBL : คาดว่าจะกลับมาให้บริการได้ภายในวันนี้ (23 มิ.ย.65) เวลาประมาณ 10:30 น.
  2. SCB : คาดว่าจะกลับมาให้บริการได้ภายในวันนี้ (23 มิ.ย.65)

******************************
17 มิ.ย. 65

แจ้งระงับบริการยืนยันตัวตน (NDID) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

ส่งผลให้ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการยืนยันตัวตน (NDID) เพื่อเปิดบัญชีใหม่ และ เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.(บัญชี Selling agent) (เพื่อลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี เป็นต้น) โดยมีรายละเอียดการระงับบริการดังนี้

วัน/เวลาที่ระงับบริการชั่วคราว :
วันพุธที่ 22 มิ.ย. เวลา 20.00น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. เวลา 9.30น.  โดยประมาณ

ระบบที่ระงับบริการชั่วคราว : บริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีผ่าน Application NOMURA iFund  

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาระงับบริการชั่วคราวนั้น  ลูกค้าสามารถใช้บริการอื่นๆ ใน Application NOMURA iFund ได้ตามปกติ และสามารถดำเนินการสมัครเปิดบัญชีได้ หากลูกค้าผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน (NDID) ไปก่อนหน้านั้นแล้ว 
เพื่อให้การทำธุรกรรมของท่านสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น โปรดวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT: 02-638-5500
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department