การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เสาร์ที่ 6 ส.ค. 65 เวลา 08:00 - 15:00 น.

       
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอแจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือน ส.ค. 2565  

ดยมีรายละเอียดดังนี้

การระงับบริการ

  วัน/เวลาที่ระงับบริการ:

-   เสาร์ที่ 6 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 – 15:00 น. 

ระบบที่ระงับบริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  
โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department