การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


1 พ.ค. 56 แจ้งระงับการให้บริการโปรแกรม G2Express VIPTrade และ NomuraDirect on iOS


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

 

 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ขอแจ้งระงับการให้บริการโปรแกรม G2Express VIPTrade (โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน PC) และ NomuraDirect on iOS (โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Mobile บนระบบปฏิบัติการ iOS) อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมของ “i2Trade” และ “Streaming” ทดแทน ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทั้งหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ผ่าน PC, Mobile (iOS และ Android) สำหรับบริการ SBL Real Time ท่านสามารถใช้บริการผ่าน PC หรือที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ที่ http://www.nomuradirect.com/th/help
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนอบรมการใช้งานโปรแกรมของ “i2Trade” และ “Streaming” กรุณาติดต่อ NOMURA DIRECT 0-2638-5500, ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ http://www.nomuradirect.com/th/news-promotion/seminar.aspx

 

 

ขอแสดงความนับถือ

Direct Department