โนมูระ ยิ่งเทรด ยิ่งได้ รับคืน 2% [ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62 ]


"
โนมูระ ยิ่งเทรด ยิ่งได้ รับคืน 2%
ของยอดค่าธรรมเนี่ยมการซื้อขายหุ้น / อนุพันธ์


1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62


รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่ 


สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน
หรือ NOMURA DIRECT 02 638 5500