การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
เริ่มต้นลงทุน Online หุ้นไทย และต่างประเทศ อย่างมั่นใจ ผ่านเว็บไซด์ Nomuradirect
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    :  เริ่มต้นลงทุน Online  หุ้นไทย และต่างประเทศ อย่างมั่นใจ ผ่านเว็บไซด์ Nomuradirect

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct และคุณเกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย ผู้จัดการ ฝ่าย Overseas Investment

เนื้อหาหลักสูตร :
1. Update รายละเอียดและข้อมูล โปรแกรม iglobal บนเว็บไซด์ nomuradirect                  
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus, Streaming, Nomura iFund และฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีให้บริการ
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ไทย ต่างประเทศ และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน    กรุณาระบุ เลขที่บัญชี  
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ