การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
จัดพอร์ตการลงทุนสอดรับกับ Global Reflation Theme 2017
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2560
เวลา 12.15-14.00 น.
สาขาวิภาวดีรังสิต อาคารซันทาวเวอร์ส (อาคารบี) ชั้น 23 [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    : จัดพอร์ตการลงทุนสอดรับกับ Global Reflation Theme 2017

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)

เนื้อหา    : สัมมนาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน    กรุณาระบุ เลขที่บัญชี  
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ