การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
ส่งท้ายปีกับการใช้งานโปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ iFund พร้อมความรู้เกี่ยวกับ LTF&RMF เพื่อการคำนวณภาษีประจำปี
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    :  ส่งท้ายปีกับการใช้งานโปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ iFund  พร้อมความรู้เกี่ยวกับ LTF&RMF เพื่อการคำนวณภาษีประจำปี

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus,Streaming เบื้องต้น
2. วิธีการใช้งาน ฟังก์ชั่น บนเว็บไซด์ Nomuradirect และการใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
3.ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ LTF&RMF ผ่านโปรแกรม iFund  และการคำนวณภาษีประจำปี
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา