การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
เลือกเครื่องมือลงทุน ตามสถานการณ์ SET INDEX รับปี 2018
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    :  เลือกเครื่องมือลงทุน ตามสถานการณ์ SET INDEX รับปี 2018

วิทยากร : คุณวชิรเมษฐ์  ธเนศสถิตพงศ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

เนื้อหา :
1. แนะนำแนวคิด เทคนิคการใช้งานและเลือกเครื่องมือจาก Efinance Thai ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดฯ
2. เรียนรู้เบื้องต้นการใช้งานฟังก์ชั่น AUTO TRADE ในโปรแกรม eFin Trade Plus และ eFin Stock Pickup ที่ช่วยให้พร้อมในทุกโอกาสการลงทุน

ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน    กรุณาระบุ เลขที่บัญชี  
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา