การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    :  Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุน Credit Balance (Margin Loan)
2. ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและจังหวะโอกาสในการใช้บัญชี Credit balance (Margin Loan)
3. แนะนำการใช้งานโปรแกรมการซื้อขายออนไลน์

ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน    กรุณาระบุ เลขที่บัญชี  
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา