การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของ บล.โนมูระ พัฒนสิน เท่านั้น
ฟรี!! Workshop กับ Efin หัวข้อ “วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคบนโปรแกรม efin Stock Pickup”
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน เท่านั้น
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00-15.00 น.
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ eFin 466 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310


 เนื้อหา

1.การใช้งานเส้น Trend Line ในกราฟเทคนิค

2.Volume Analysis

3.Dividend Analysis

4.การเลือกหุ้นด้วย F-Score

5.สร้างหน้าจอสำหรับวิเคราะห์

Workshop ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

*เรียนผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าวจากที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้
ขอความกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าที่เบอร์ 02-638-5500 เพื่อจะได้ให้สิทธิแก่รายชื่อสำรองต่อไป
หากท่านสละสิทธิ์แล้วไม่ได้แจ้ง บริษัทฯ จะขอตัดสิทธิท่านในกิจกรรมครั้งต่อไป


สถานที่อบรม


ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน    กรุณาระบุ เลขที่บัญชี  
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ