การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    :  NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)

วิทยากร : ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1.แนะนำเทคนิค ในการเลือกหุ้น ในการออมหุ้นและเลือกกองทุน ในการออมกองทุน
2.ให้ความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของการลงทุนระยะยาว
3.แนะนำเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยในการเทรดหุ้นพื้นฐานดี และกองทุนที่มีการลงทุนที่เหมาะสม
4.แนะนำประโยชน์ของการออม โดยใช้กลยุทธ์แบบ Dollar-Cost Averaging (DCA)

ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา