การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment Theme ที่โดดเด่นช่วงปลายปี
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12.15-14.00 น.
สาขาวิภาวดีรังสิต อาคารซันทาวเวอร์ส (อาคารบี) ชั้น 23 [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ  :  จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment Theme ที่โดดเด่นช่วงปลายปี

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
               คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)

เนื้อหา : สัมมนาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา