การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
บริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management รับปี 2562
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ  :  บริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management รับปี 2562

วิทยากร  : คุณวชิรเมษฐ์  ธเนศสถิตพงศ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

เนื้อหา :
1.บริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management ใน efin trade plus
2.หุ้นตัวไหนในพอร์ตควรขายออกไปบ้างหลังงบออก
3.ขยับ stop loss เท่าไหร่ดีให้สัมพันธ์กับ การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน
4.ราคาเป้าหมายที่คุ้มกับ stop loss ที่วางคือเท่าไหร่
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา