การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานบนโปรแกรม efin Stock Pickup
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ  :  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานบนโปรแกรม efin Stock Pickup

วิทยากร  : วิทยากรจาก Efinance Thai

เนื้อหา :
1.การใช้งานเส้น Trend Line ในกราฟเทคนิค
2.Volume Analysis
3.Dividend Analysis
4.การเลือกหุ้นด้วย F-Score
5.สร้างหน้าจอสำหรับวิเคราะห์
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา