การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของ บล.โนมูระ พัฒนสิน เท่านั้น
Trick & Trade “SSF Block Trade” เทคนิคสร้างโอกาสทำกำไรภาวะตลาดผันผวน
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน เท่านั้น
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30-12.00 น.
ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น!!
หัวข้อ  :  Trick & Trade “SSF Block Trade” เทคนิคสร้างโอกาสทำกำไรภาวะตลาดผันผวน
วิทยากร:
คุณธันยพร จงศิริ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Block Trade
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน (วิเคราะห์เทคนิค)
เนื้อหา:
ช่วงที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SSF Block Trade
ช่วงที่ 2 - การวิเคราะห์เทคนิคเบื้องต้น

กำหนดการ:
8.30 น.  ลงทะเบียน
8.45 น.  เริ่มสัมมนา
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ