การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาPortfolio Clinic "ค้นหา Theme เด่นเพื่อคัดกรองหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน"
ศ 23 ก.พ. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.

Portfolio Clinic "ค้นหา Theme เด่นเพื่อคัดกรองหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน"

หัวข้อ : Portfolio Clinic "ค้นหา Theme เด่นเพื่อคัดกรองหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน
พุธ 28 ก.พ. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 93 ที่นั่ง)

Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน
หัวข้อ    :  Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุน Credit Balance (Margin Loan)
2. ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและจังหวะโอกาสในการใช้บัญชี Credit balance (Margin Loan)
3. แนะนำการใช้งานโปรแกรมการซื้อขายออนไลน์

 
 

วันพุธที่ 28 ก.พ. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

เลือกหุ้นเด่นรายกลุ่มดัชนีเข้าพอร์ตลงทุน
พุธ 07 มี.ค. | สาขาวิภาวดีรังสิต และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 12.15-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 79 ที่นั่ง)

เลือกหุ้นเด่นรายกลุ่มดัชนีเข้าพอร์ตลงทุน
หัวข้อ  :  เลือกหุ้นเด่นรายกลุ่มดัชนีเข้าพอร์ตลงทุน

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)

เนื้อหา : สัมมนาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
 

วันพุธที่ 07 มี.ค. 2561
เวลา 12.15-14.00 น.

สาขาวิภาวดีรังสิต อาคารซันทาวเวอร์ส (อาคารบี) ชั้น 23