การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาบริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management รับปี 2562
จ 17 ธ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 72 ที่นั่ง)

บริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management รับปี 2562
หัวข้อ  :  บริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management รับปี 2562

วิทยากร  : คุณวชิรเมษฐ์  ธเนศสถิตพงศ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

เนื้อหา :
1.บริหารความเสี่ยงด้วย portfolio management ใน efin trade plus
2.หุ้นตัวไหนในพอร์ตควรขายออกไปบ้างหลังงบออก
3.ขยับ stop loss เท่าไหร่ดีให้สัมพันธ์กับ การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน
4.ราคาเป้าหมายที่คุ้มกับ stop loss ที่วางคือเท่าไหร่
 
 

วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Nomura Evening Class at Maruey Library : เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน
อังคาร 18 ธ.ค. | ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 18.00-19.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 54 ที่นั่ง)

Nomura Evening Class at Maruey Library : เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

Nomura Evening Class at  Maruey Library
ตอน เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

วิทยากร : ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน ด้านวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน

เนื้อหา :
1. การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
2. การประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์
3. การวิเคราะห์บริษัทและหลักการวิเคราะห์งบการเงิน

พร้อมกิจกรรม Group Discussion จากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
เวลา 18.00 – 19.30 น ณ ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2638-5635, 0-2638-5200

 
 

วันอังคารที่ 18 ธ.ค. 2561
เวลา 18.00-19.30 น.

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 

ส่งท้ายปีกับการใช้งานโปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ iFund พร้อมความรู้...
พุธ 26 ธ.ค. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 20 ที่นั่ง)

ส่งท้ายปีกับการใช้งานโปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ iFund พร้อมความรู้เกี่ยวกับLTF&RMF เพื่อการคำนวณภาษีประจำปี

หัวข้อ  :  ส่งท้ายปีกับการใช้งานโปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ iFund  พร้อมความรู้เกี่ยวกับ LTF&RMF เพื่อการคำนวณภาษีประจำปี

วิทยากร  : คุณพิมพ์พร ยั่งยืน รองผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus,Streaming เบื้องต้น

2. วิธีการใช้งาน ฟังก์ชั่น บนเว็บไซด์ Nomuradirect และการใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
3.ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ LTF&RMF ผ่านโปรแกรม iFund  และการคำนวณภาษีประจำปี

 
 

วันพุธที่ 26 ธ.ค. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นเด่นเข้าพอร์ตลงทุนตอบรับ ปี 2562"
ศุกร์ 28 ธ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 12.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 96 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นเด่นเข้าพอร์ตลงทุนตอบรับ ปี 2562"

หัวข้อ : Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นเด่นเข้าพอร์ตลงทุนตอบรับ ปี 2562"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2561
เวลา 12.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย