การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาNOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)
จ 25 มิ.ย. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 19 ที่นั่ง)

NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)
หัวข้อ    :  NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)

วิทยากร : ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1.แนะนำเทคนิค ในการเลือกหุ้น ในการออมหุ้นและเลือกกองทุน ในการออมกองทุน
2.ให้ความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของการลงทุนระยะยาว
3.แนะนำเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยในการเทรดหุ้นพื้นฐานดี และกองทุนที่มีการลงทุนที่เหมาะสม
4.แนะนำประโยชน์ของการออม โดยใช้กลยุทธ์แบบ Dollar-Cost Averaging (DCA)

 
 

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเติบโต / มีประเด็นเด่นครึ่งปีหลัง เข้าพอร์ตลงทุน”
ศุกร์ 29 มิ.ย. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 83 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเติบโต / มีประเด็นเด่นครึ่งปีหลัง เข้าพอร์ตลงทุน”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเติบโต / มีประเด็นเด่นครึ่งปีหลัง เข้าพอร์ตลงทุน”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)
เสาร์ 21 ก.ค. | CNS Convention Center | 08.30-12.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 247 ที่นั่ง)

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Econnomics, Strategy, Technical) ไปกับทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***

หัวข้อ : Quarterly Seminar 2018

วิทยากร :
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์   ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - กลยุทธ์การลงทุน
คุณเพลินใจ จิระจรัส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
คุณนุชจรินทร์ ปัณรส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เศรษฐกิจ

กำหนดการ :
8.30 - 9.00      ลงทะเบียน
9.00 - 10.30    สัมมนาช่วงที่ 1
10.30 - 12.00   สัมมนาช่วงที่ 2


เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา
1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน สามารถเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. บุคคลทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 บาท ต่อท่าน (สำรองที่นั่งทางอีเมล์
CCD.Communication@th.nomura.com)
3. บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีและเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่งาน
4. โปรดนำบัตรประชาชนมาในวันงานเพื่อลงทะเบียนเข้าสัมมนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-
638-5635

 
 

วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561
เวลา 08.30-12.30 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น!!