การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคบนโปรแกรม efin Stock Pickup
จ 20 ส.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 17 ที่นั่ง)

วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคบนโปรแกรม efin Stock Pickup
หัวข้อ    :  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคบนโปรแกรม efin Stock Pickup

วิทยากร :  วิทยากรจาก Efinance Thai

เนื้อหา :
1.การใช้งานเส้น Trend Line ในกราฟเทคนิค
2. Volume Analysis
3. Dividend Analysis
4.การเลือกหุ้นด้วย F-Score
5.สร้างหน้าจอสำหรับวิเคราะห์

 
 

วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Update บริการและการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ Nomura iFund ผ...
พุธ 29 ส.ค. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 25 ที่นั่ง)

Update บริการและการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ Nomura iFund ผ่าน Mobile Application
หัวข้อ    :  Update บริการและการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และ Nomura iFund ผ่าน Mobile Application

วิทยากร :  ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus,Streaming และ Nomura iFund (ผ่าน Mobile Application)
2. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com

 
 

วันพุธที่ 29 ส.ค. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic “กลยุทธ์คัดสรรหุ้นเด่นทางพื้นฐานและเทคนิครายเดือนเข้าพอร์ตลงทุน...
ศุกร์ 31 ส.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 88 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “กลยุทธ์คัดสรรหุ้นเด่นทางพื้นฐานและเทคนิครายเดือนเข้าพอร์ตลงทุน”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “กลยุทธ์คัดสรรหุ้นเด่นทางพื้นฐานและเทคนิครายเดือนเข้าพอร์ตลงทุน”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย