การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาPortfolio Clinic "จัดพอร์ตให้มั่นคงเพื่อต้อนรับการลงทุนกลางปี 2562"
ศ 26 เม.ย. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 95 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "จัดพอร์ตให้มั่นคงเพื่อต้อนรับการลงทุนกลางปี 2562"
หัวข้อ : Portfolio Clinic "จัดพอร์ตให้มั่นคงเพื่อต้อนรับการลงทุนกลางปี 2562"

วิทยากร:
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2562
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)
เสาร์ 27 เม.ย. | CNS Convention Center | 08.30-12.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 62 ที่นั่ง)

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)
ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Econnomics, Strategy, Technical) กับทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน 

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***

วิทยากร :
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์   ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - กลยุทธ์การลงทุน
คุณเพลินใจ จิระจรัส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
คุณนุชจรินทร์ ปัณรส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เศรษฐกิจ

กำหนดการ :
8.30 - 9.00      ลงทะเบียน
9.00 - 10.30    สัมมนาช่วงที่ 1
10.30 - 12.00   สัมมนาช่วงที่ 2
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถ Download ได้ภายในงานเท่านั้น!!


เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา
1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน สามารถเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. บุคคลทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 บาท ต่อท่าน (สำรองที่นั่งทางอีเมล์ 
CCD.Communication@th.nomura.com)
3. บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีและเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่งาน 
4. โปรดนำบัตรประชาชนมาในวันงานเพื่อลงทะเบียนเข้าสัมมนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-638-5635

 
 

วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2562
เวลา 08.30-12.30 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น!!
 
 

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน (การใช้งานโปรแกรม ออนไลน์)
จันทร์ 29 เม.ย. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 43 ที่นั่ง)

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน (การใช้งานโปรแกรม ออนไลน์)
หัวข้อ  :  เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน (การใช้งานโปรแกรม ออนไลน์)

วิทยากร  : คุณพิมพ์พร ยั่งยืน รองผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. Update โปรแกรม บริการและฟังก์ชั่น ที่มีบนเว็บไซด์ nomuradirect
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus,Streaming,Nomura iFund และฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีให้บริการ
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
 
 

วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน
พุธ 08 พ.ค. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 49 ที่นั่ง)

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน
หัวข้อ  :  เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน

วิทยากร  : คุณพิมพ์พร ยั่งยืน รองผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. Update โปรแกรม บริการและฟังก์ชั่น ที่มีบนเว็บไซด์ nomuradirect
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus,Streaming,Nomura iFund และฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีให้บริการ
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
 
 

วันพุธที่ 08 พ.ค. 2562
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

เลือกลงทุนหุ้น เน้น Domestic and Global pay ที่โดดเด่นเข้าพอร์ต
พุธ 15 พ.ค. | สาขาบางนา และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.15-14.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 21 ที่นั่ง)

เลือกลงทุนหุ้น เน้น Domestic and Global pay ที่โดดเด่นเข้าพอร์ต
หัวข้อ  :  เลือกลงทุนหุ้น เน้น Domestic and Global pay ที่โดดเด่นเข้าพอร์ต

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
               คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)
 
 

วันพุธที่ 15 พ.ค. 2562
เวลา 13.15-14.30 น.

สาขาบางนา อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์1 ชั้น19
 
 

วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานบนโปรแกรม efin Stock Pickup
พฤหัสบดี 16 พ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 100 ที่นั่ง)

วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานบนโปรแกรม efin Stock Pickup
หัวข้อ  :  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานบนโปรแกรม efin Stock Pickup

วิทยากร  : วิทยากรจาก Efinance Thai

เนื้อหา :
1.การใช้งานเส้น Trend Line ในกราฟเทคนิค
2.Volume Analysis
3.Dividend Analysis
4.การเลือกหุ้นด้วย F-Score
5.สร้างหน้าจอสำหรับวิเคราะห์
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นรายตัวประเภทธุรกิจเติบโตสูง เข้าพอร์ตลงทุน"
ศุกร์ 31 พ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 120 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นรายตัวประเภทธุรกิจเติบโตสูง เข้าพอร์ตลงทุน"
หัวข้อ : Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นรายตัวประเภทธุรกิจเติบโตสูง เข้าพอร์ตลงทุน"

วิทยากร:
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2562
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย