การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาPortfolio Clinic "คัดสรรหุ้นเด่นเข้าพอร์ตลงทุนตอบรับไตรมาส 4/2560"
พ 25 ต.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 45 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นเด่นเข้าพอร์ตลงทุนตอบรับไตรมาส 4/2560"

หัวข้อ : Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นเด่นเข้าพอร์ตลงทุนตอบรับไตรมาส 4/2560"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันพุธที่ 25 ต.ค. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย