การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), BEM
พฤ 30 พ.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 33 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), BEM

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

Portfolio Clinic “จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment theme ที่โดดเด่นช่วงปลา...
ศุกร์ 24 พ.ย. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.

Portfolio Clinic “จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment theme ที่โดดเด่นช่วงปลายปี”

หัวข้อ : Portfolio Clinic "จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment theme ที่โดดเด่นช่วงปลายปี"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ก้าวแรกการลงทุนออนไลน์ กับ Nomura Direct
ศุกร์ 01 ธ.ค. | ห้องInternet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 50 ที่นั่ง)

ก้าวแรกการลงทุนออนไลน์ กับ Nomura Direct

หัวข้อ    :  ก้าวแรกการลงทุนออนไลน์ กับ Nomura Direct

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุนที่มือใหม่ควรรู้
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin Trade+,Streaming และ Nomura iFund
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com

 
 

วันศุกร์ที่ 01 ธ.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย