การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด eFin Stock Pick Up กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin S...
จ 18 ธ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.

ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด eFin Stock Pick Up กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin School
หัวข้อ    :  ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด  eFin Stock  Pick Up  กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin School

วิทยากร : วิทยากรจาก E-finance Thai

เนื้อหา :
1. แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม eFin Stock Pick Up
2. แนะนำการเลือกใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม eFin Stock Pick Up เพื่อช่วยสนับสนุนรูปแบบการลงทุน
3. แนะนำวิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยโปรแกรม eFinStock Pick Up
 
 

วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic "จัดพอร์ตลงทุนปลายปีเตรียมรับ Sectors ที่โดดเด่นปี 2561"
ศุกร์ 29 ธ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 75 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "จัดพอร์ตลงทุนปลายปีเตรียมรับ Sectors ที่โดดเด่นปี 2561"

หัวข้อ : Portfolio Clinic "จัดพอร์ตลงทุนปลายปีเตรียมรับ Sectors ที่โดดเด่นปี 2561"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย