การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), PSTC
อ 22 ต.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 21 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), PSTC
"CNS Corporate Access 2019"

- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัย
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ACG
อังคาร 29 ต.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 23 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ACG
"CNS Corporate Access 2019"

- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัย
 
 

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)
เสาร์ 26 ต.ค. | CNS Convention Center | 08.30-12.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 52 ที่นั่ง)

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)
ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Econnomics, Strategy, Technical) กับทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน 

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***

วิทยากร :
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์   ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - กลยุทธ์การลงทุน
คุณเพลินใจ จิระจรัส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
คุณนุชจรินทร์ ปัณรส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เศรษฐกิจ

กำหนดการ :
8.30 - 9.00      ลงทะเบียน
9.00 - 10.30    สัมมนาช่วงที่ 1
10.30 - 12.00   สัมมนาช่วงที่ 2
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถ Download ได้ภายในงานเท่านั้น!!


เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา
1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน สามารถเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ที่นั่ง)
2. บุคคลทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 บาท ต่อท่าน (สำรองที่นั่งทางอีเมล์ 
CCD.Communication@th.nomura.com)
3. บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีและเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่งาน 
4. โปรดนำบัตรประชาชนมาในวันงานเพื่อลงทะเบียนเข้าสัมมนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-638-5635

 
 

วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 2562
เวลา 08.30-12.30 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น!!