การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาวางกลยุทธ์รายเดือนเพื่อเฟ้นหาหุ้นเด่นใน Monthly Portfolio Clinic
ศ 25 พ.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 83 ที่นั่ง)

วางกลยุทธ์รายเดือนเพื่อเฟ้นหาหุ้นเด่นใน Monthly Portfolio Clinic

หัวข้อ : วางกลยุทธ์รายเดือนเพื่อเฟ้นหาหุ้นเด่นใน  Monthly Portfolio Clinic

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย