การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาPortfolio Clinic "ตัดสรรหุ้นเติบโต / มีประเด็นเด่น/ ปันผลดี เข้าพอร์ตเพื่อการลง...
ศ 25 ม.ค. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 81 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "ตัดสรรหุ้นเติบโต / มีประเด็นเด่น/ ปันผลดี เข้าพอร์ตเพื่อการลงทุน"
หัวข้อ  :  ตัดสรรหุ้นเติบโต /  มีประเด็นเด่น/ ปันผลดี เข้าพอร์ตเพื่อการลงทุน

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
               คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)
 
 

วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ค้นหา Theme เด่นเพื่อคัดกรองหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน
พุธ 06 ก.พ. | สาขาบางนา | 13.15-14.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 24 ที่นั่ง)

ค้นหา Theme เด่นเพื่อคัดกรองหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน
หัวข้อ  :  ค้นหา Theme เด่นเพื่อคัดกรองหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
               คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)
 
 

วันพุธที่ 06 ก.พ. 2562
เวลา 13.15-14.30 น.

สาขาบางนา อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์1 ชั้น19
 
 

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน
พฤหัสบดี 07 ก.พ. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 44 ที่นั่ง)

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน

หัวข้อ  :  เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน

วิทยากร  : คุณพิมพ์พร ยั่งยืน รองผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. Update โปรแกรม บริการและฟังก์ชั่น ที่มีบนเว็บไซด์ nomuradirect
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น efin Trade+,Streaming,Nomura iFund และฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีให้บริการ
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 07 ก.พ. 2562
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งาน บนโปรแกรม efin Stock Pickup
ศุกร์ 15 ก.พ. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 79 ที่นั่ง)

วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งาน บนโปรแกรม efin Stock Pickup

หัวข้อ  :  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคการใช้งาน บนโปรแกรม efin Stock Pickup

วิทยากร  : วิทยากรจาก Efinance Thai

เนื้อหา :
1.การใช้งานเส้น Trend Line ในกราฟเทคนิค
2. Volume Analysis
3. Dividend Analysis
4.การเลือกหุ้นด้วย F-Score
5.สร้างหน้าจอสำหรับวิเคราะห์

 
 

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นดี ปันผลเด่นเข้าพอร์ต เพื่อตอบรับเศรษฐกิจปี 2562"
ศุกร์ 22 ก.พ. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 118 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นดี ปันผลเด่นเข้าพอร์ต เพื่อตอบรับเศรษฐกิจปี 2562"

หัวข้อ : Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นดี ปันผลเด่นเข้าพอร์ต เพื่อตอบรับเศรษฐกิจปี 2562"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย