การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน), MVP
อ 27 พ.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 37 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน), MVP

"CNS Corporate Access 2018"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

Portfolio Clinic “ค้นหา Investment theme โดดเด่น เพื่อคัดสรรหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนช่...
ศุกร์ 30 พ.ย. | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 89 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “ค้นหา Investment theme โดดเด่น เพื่อคัดสรรหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนช่วงปลายปี"

หัวข้อ : Portfolio Clinic “ค้นหา Investment theme โดดเด่น เพื่อคัดสรรหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนช่วงปลายปี"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Nomura Evening Class at Maruey Library : เคล็ดลับเลือกกองทุนที่ใช่ในสไตล์คุณ
อังคาร 04 ธ.ค. | ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 18.00-19.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 88 ที่นั่ง)

Nomura Evening Class at Maruey Library : เคล็ดลับเลือกกองทุนที่ใช่ในสไตล์คุณ

Nomura Evening Class at  Maruey Library
ตอน เคล็ดลับเลือกกองทุนที่ใช่ในสไตล์คุณ

วิทยากร : คุณสุกิตติ์ จรัสชัยวรรณา - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกองทุนรวม

เนื้อหา :
1. เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม + ประเภทกองทุนรวม
2. การเลือกซื้อกองทุน LTF / RMF
3. การใช้งานและฟังก์ชั่น Nomura iFUND

พร้อมกิจกรรม Group Discussion จากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
เวลา 18.00 – 19.30 น ณ ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2638-5635, 0-2638-5200

 
 

วันอังคารที่ 04 ธ.ค. 2561
เวลา 18.00-19.30 น.

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 

Nomura Evening Class at Maruey Library : เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน
อังคาร 18 ธ.ค. | ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 18.00-19.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 71 ที่นั่ง)

Nomura Evening Class at Maruey Library : เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

Nomura Evening Class at  Maruey Library
ตอน เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

วิทยากร : ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน ด้านวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน

เนื้อหา :
1. การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
2. การประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์
3. การวิเคราะห์บริษัทและหลักการวิเคราะห์งบการเงิน

พร้อมกิจกรรม Group Discussion จากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
เวลา 18.00 – 19.30 น ณ ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2638-5635, 0-2638-5200

 
 

วันอังคารที่ 18 ธ.ค. 2561
เวลา 18.00-19.30 น.

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย