การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), THG
อ 27 มี.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 37 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), THG

"CNS Corporate Access 2018"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 27 มี.ค. 2561
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

เพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดด้วย NOMURA Margin Loan & SBL (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)
พุธ 28 มี.ค. | ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 44 ที่นั่ง)

เพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดด้วย NOMURA Margin Loan & SBL (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)
หัวข้อ    :  เพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดด้วย NOMURA Margin Loan & SBL (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานและวิธีการเบื้องต้นในการลงทุน Credit balance
2. แนะนำพื้นฐานและวิธีการเบื้องต้นในการลงทุน SBL

 
 

วันพุธที่ 28 มี.ค. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเด่นเชิงกลยุทธ์พื้นฐานและเทคนิคเข้าพอร์ตลงทุน”
ศุกร์ 30 มี.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 87 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเด่นเชิงกลยุทธ์พื้นฐานและเทคนิคเข้าพอร์ตลงทุน”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเด่นเชิงกลยุทธ์พื้นฐานและเทคนิคเข้าพอร์ตลงทุน”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย