การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), CPF
พฤ 21 ก.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.

CNS Corporate Access: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), CPF

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน), LHK
อังคาร 26 ก.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 37 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน), LHK

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 26 ก.ย. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), CHO
พฤหัสบดี 28 ก.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 38 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), CHO

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical )
เสาร์ 23 ก.ย. | CNS Convention Center | 08.30-12.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 16 ที่นั่ง)

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical )

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Econnomics, Strategy, Technical) ไปกับทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน ในหัวข้อ "Quarterly Seminar : 2017 Global Reflation"
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***

หัวข้อ : Quarterly Seminar : 2017 Global Reflation

วิทยากร :
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์   ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - กลยุทธ์การลงทุน
คุณเพลินใจ จิระจรัส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
คุณนุชจรินทร์ ปัณรส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เศรษฐกิจ


เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา
1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน สามารถเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. บุคคลทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 บาท ต่อท่าน (สำรองที่นั่งทางอีเมล์
CCD.Communication@th.nomura.com)
3. บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีและเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่งาน
4. โปรดนำบัตรประชาชนมาในวันงานเพื่อลงทะเบียนเข้าสัมมนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02 287 6635

 
 

วันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 2560
เวลา 08.30-12.30 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น!!
 
 

อีกทางเลือกของการลงทุนด้วย Derivatives (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)
อังคาร 26 ก.ย. | ห้องInternet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 24 ที่นั่ง)

อีกทางเลือกของการลงทุนด้วย Derivatives (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)

หัวข้อ    :  อีกทางเลือกของการลงทุนด้วย Derivatives (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุน Derivatives
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin Trade+, Streaming

 
 

วันอังคารที่ 26 ก.ย. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

จัดพอร์ตการลงทุนตอบรับโค้งสุดท้ายของ ปี 2560
พุธ 04 ต.ค. | สาขาบางนา และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.15-14.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 24 ที่นั่ง)

จัดพอร์ตการลงทุนตอบรับโค้งสุดท้ายของ ปี 2560
หัวข้อ    : จัดพอร์ตการลงทุนตอบรับโค้งสุดท้ายของ ปี 2560

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)
 
 

วันพุธที่ 04 ต.ค. 2560
เวลา 13.15-14.30 น.

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์1 ชั้น19
 
 

Portfolio Clinic “เลือกหุ้นประเภทเติบโตและมีประเด็นโดดเด่นเข้าพอร์ตการลงทุน”
พฤหัสบดี 05 ต.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 68 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “เลือกหุ้นประเภทเติบโตและมีประเด็นโดดเด่นเข้าพอร์ตการลงทุน”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “เลือกหุ้นประเภทเติบโตและมีประเด็นโดดเด่นเข้าพอร์ตการลงทุน”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 05 ต.ค. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ลงทุนใน LTF/RMF และกองทุนรวมออนไลน์ ช่วยจัดการให้ได้ผ่าน NOMURA iFUND
จันทร์ 09 ต.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 98 ที่นั่ง)

ลงทุนใน LTF/RMF และกองทุนรวมออนไลน์ ช่วยจัดการให้ได้ผ่าน NOMURA iFUND

หัวข้อ    :  ลงทุนใน LTF/RMF และกองทุนรวมออนไลน์ ช่วยจัดการให้ได้ผ่าน NOMURA iFUND

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1.แนะนำการใช้งานโปรแกรม Nomura iFund
2.แนะนำวิธีการเลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF
3.แนะนำฟังก์ชั่น iFund Basket
4.แนะนำอันดับกองทุนรวมแต่ละประเภทในโปรแกรม Nomura iFund

 
 

วันจันทร์ที่ 09 ต.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

เลือกเครื่องมือลงทุน ตามสถานการณ์ SET INDEX โดย eFin School
จันทร์ 16 ต.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 96 ที่นั่ง)

เลือกเครื่องมือลงทุน ตามสถานการณ์ SET INDEX โดย eFin School

หัวข้อ    :  เลือกเครื่องมือลงทุน ตามสถานการณ์ SET INDEX โดย eFin School

วิทยากร : คุณวชิรเมษฐ์  ธเนศสถิตพงศ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

เนื้อหา :
1. แนะนำแนวคิด เทคนิคการใช้งานและเลือกเครื่องมือจาก Efinance Thai ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดฯ
2. เรียนรู้เบื้องต้นการใช้งานฟังก์ชั่น AUTO TRADE ในโปรแกรม eFin Trade Plus และ eFin Stock Pickup ที่ช่วยให้พร้อมในทุกโอกาสการลงทุน

 
 

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย