การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), COMAN
อ 25 ก.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 36 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), COMAN

"CNS Corporate Access 2018"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 25 ก.ย. 2561
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน), XO
อังคาร 02 ต.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 36 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน), XO

"CNS Corporate Access 2018"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 02 ต.ค. 2561
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเด่น พร้อม theme การลงทุนที่น่าสนใจ"
ศุกร์ 28 ก.ย. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 82 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเด่น พร้อม theme การลงทุนที่น่าสนใจ"

หัวข้อ : Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นเด่น พร้อม theme การลงทุนที่น่าสนใจ"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย