การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาเพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดด้วย NOMURA Margin Loan & SBL (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)
อ 25 ก.ค. | ห้องInternet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 47 ที่นั่ง)

เพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดด้วย NOMURA Margin Loan & SBL (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)

หัวข้อ    :  เพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดด้วย NOMURA Margin Loan & SBL (การใช้งานโปรแกรมออนไลน์)

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุน Credit balance
2. แนะนำพื้นฐานการลงทุน SBL

 
 

วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic “มองหาหุ้นเติบโต / มีปัจจัยรองรับเข้าพอร์ตครึ่งหลังปี 2560”
พฤหัสบดี 27 ก.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 70 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “มองหาหุ้นเติบโต / มีปัจจัยรองรับเข้าพอร์ตครึ่งหลังปี 2560”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “มองหาหุ้นเติบโต / มีปัจจัยรองรับเข้าพอร์ตครึ่งหลังปี 2560”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย