การเข้าสู่ระบบ


กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีสำหรับ ลูกค้าใหม่

หลังจากกรอกข้อมูลนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชี และนัดหมายเปิดบัญชีต่อไป
คุณสมบัติในการเปิดบัญชี กับ บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  • สัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอเมริกัน
0 - -
     อายุ* ปี
สะดวกให้เจ้าหน้าที่นัดหมายเซ็นเอกสารที่
วิธีการส่งคำสั่ง ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน    ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ต้องการที่ปรึกษาการเงิน
และการลงทุนหรือไม่
ต้องการ    
ต้องการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รหัส/ชื่อ 
ไม่ต้องการ (ดูแลโดยทีมอินเทอร์เน็ต)
  
กรอกตัวอักษรในภาพ


    


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500