การเข้าสู่ระบบ

สร้าง User ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก


เมื่อการเปิดบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งการเลขที่บัญชีซื้อขายจากบริษัทฯ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อสร้าง Username และ Password สำหรับใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์, อนุพันธ์ และกองทุนรวม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หากท่านเคยสร้าง User แล้ว แต่จำ ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ไม่ได้ คลิกที่นี่

 
 
       


ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน (ข้อมูลต้องตรงกับเอกสารการเปิดบัญชีที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท)

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

/ /        

0