การเข้าสู่ระบบ

บริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์

Derivatives Trading


บริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร และมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัทอยู่เสมอ โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทยังเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

วิดีโอแนะนำบริการ : TFEX


สิทธิประโยชน์

นอกเหนือจากช่องทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเก็งกำไรและเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ในบริการสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ประกอบไปด้วย

1. SET50 Index Futures
2. SET50 Index Options
3. Sector Index Futures
4. Single Stock Futues
5. Interest Rate Futures
6. Gold Futures
7. Silver Futures
8. Brent Crude Oil Futures
9. USD Futures