การเข้าสู่ระบบ


NOMURA DCA เลือก หุ้น ที่ชอบ และ กองทุน ที่ใช่... ออมครบในที่เดียว
ทำไมต้อง NOMURA DCA


  • ที่เดียวที่ออมได้ทั้ง หุ้น และ กองทุน
  • สะดวกสบายด้วยระบบหักเงินอัตโนมัติ
  • อิสระในการเลือกหุ้น และ กองทุน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการซื้อขายปกติ

ขั้นตอนการใช้บริการ DCA หุ้น และ กองทุน


ขั้นตอนการใช้บริการ DCA หุ้น


1. เป็นลูกค้า บล.โนมูระ ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด (Cash หรือ Cash Balance) / ยังไม่เป็นลูกค้า (คลิกที่นี่)

2. เปิดฟังก์ชั่นส่งคำสั่งออมหุ้น ผ่านโปรแกรม efin trade plus หรือ streaming

3. เลือกหุ้นที่จะออมแบบ DCA (คลิกดูรายชื่อกองทุนที่นักวิเคราะห์แนะนำได้ที่นี่)

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อเพื่อออมแบบสม่ำเสมอล่วงหน้า

5. เลือกวันที่ซื้อสม่ำเสมอ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น รายวัน/สัปดาห์/เดือน

6. เมื่อถึงวันที่ซื้อ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ และระบบจะตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติ ( หากมีเงินในบัญชีไม่พอ จะไม่ทำการซื้อหุ้นนั้นให้ )

7. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อหุ้น จำนวนเงิน หรือวันลงทุน สามารถยกเลิกคำสั่งได้ด้วยตนเอง ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ

8. ตรวจสอบรายการซื้อของท่าน และติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการใช้บริการ DCA กองทุน ผ่าน Nomura iFund


1. เป็นลูกค้า บล.โนมูระ ประเภทบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน / ยังไม่เป็นลูกค้า (คลิกที่นี่)

2. เปิดโปรแกรม NOMURA iFund เลือกเมนู Trading >> Dollar-Cost-Average

3. เลือกกองทุนที่จะออมแบบ DCA (คลิกดูรายชื่อกองทุนที่นักวิเคราะห์แนะนำได้ที่นี่)

4. เลือกวันที่ซื้อสม่ำเสมอ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น รายวัน/สัปดาห์/เดือน

5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อเพื่อออมแบบสม่ำเสมอล่วงหน้า

6. เมื่อถึงวันที่ซื้อ ระบบจะตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติ ( หากมีเงินในบัญชีไม่พอ จะไม่ทำการซื้อกองทุนนั้นให้ )

7. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ DCA ที่สร้างไว้ สามารถยกเลิกคำสั่งได้ด้วยตนเอง ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ

8. ตรวจสอบรายการซื้อของท่าน และติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ


ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน


ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจการออมหุ้นแบบ DCA และได้ศึกษาข้อมูลการใช้งานทั้ง บน eFin Trade Plus(ขื่อฟังก์ชั่น Auto Trade DCA) และ/หรือบนโปรแกรม โปรแกรม Streaming (ชื่อฟังก์ชั่น: Settrade DCA Order) ทั้งจากในคู่มือการใช้งานโปรแกรม หรือ จากเว็บไซต์:

  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Settrade DCA Order บน โปรแกรม Streaming [คลิกที่นี่]
  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Auto Trade DCA บนโปรแกรม efin Trade Plus [คลิกที่นี่]
  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Dollar Cost Average บนโปรแกรม Nomura iFund [คลิกที่นี่]


eFin Streaming
หุ้นที่อนุญาต หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นจำนวน 100 ตัว อ้างอิง SET 100
เงินลงทุนขั้นต่ำ Min : ไม่กำหนด
Max : ไม่กำหนด
Min : 1,000 บาท
Max : 1,000,000 บาท
การส่งคำสั่ง ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จำนวนหุ้นขั้นต่ำ 100 หุ้น (1 board lot )
วันที่ลงทุน Monthly : 1-31
Weekly : Mon-Fri
Daily
Monthly : 1 5 15 25
Weekly : Mon-Fri
ระยะเวลาลงทุน สูงสุด 3 ปี Monthly : สูงสุด 12 เดือน
Weekly : สูงสุด 16 สัปดาห์
ราคาซื้อ ราคา Best Offer หลังจากมีการจับคู่ครั้งแรกของ Afternoon session MP-MTL หลังจากมีการจับคู่ครั้งแรกของ Morning Session หรือ Afternoon Session