การเข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนการใช้บริการ DCA กองทุน

ลูกค้าปัจจุบัน


คือ ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายกองทุน


ลูกค้าใหม่


คือ ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีหุ้น หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขาย
ประเภทอื่นๆ

สามารถใช้งานได้ทันทีผ่านโปรแกรม NOMURA iFund

แจ้งความประสงค์ต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 02 638 5500

Step 1

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุน

Step 2

รอผลอนุมัติบัญชีฯ ประมาณ 1 สัปดาห์

Step 3

รายละเอียดบริการ


กองทุนที่สามารถออมได้

กองทุนรวมทั่วไป และ กองทุนลดหย่อนภาษี SSF/RMF

เงินลงทุนขั้นต่ำ

1,000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้

จำนวนเงินที่ลูกค้าลงทุนจริง/ราคา NAV ณ สิ้นวัน

ระยะเวลาลงทุน

สูงสุด 3 ปี หรือ 36 เดือน

วันลงทุน (T)

สามารถเลือกได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

วิธีการชำระเงิน

หักจากบัญชีธนาคาร / หักจากบัญชีหุ้น

การส่งคำสั่งซื้อ DCA

ลูกค้าส่งคำสั่งได้เองผ่านโปรแกรม NOMURA iFund

การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง DCA

ลูกค้ายกเลิกคำสั่งได้เองผ่านโปรแกรม NOMURA iFund  ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ

การขายกองทุน

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายได้เองผ่านโปรแกรม NOMURA iFund  หรือ ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

รายงานการซื้อขาย

T+1 เป็น e-Confirmation  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Dollar Cost Average บนโปรแกรม Nomura iFund [คลิกที่นี่]