การเข้าสู่ระบบ


บริการซื้อขายกองทุนรวม

 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ Omnibus Account เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนครบวงจรช่วยให้ท่านสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ครบทุกบลจ.ในประเทศไทย ด้วยโปรแกรม NOMURAiFund บนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงยังเปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ Selling Agent อีกด้วย

1. บัญชี Omnibus บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกับบลจ. เป็นบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมทั่วไป (ยกเว้นกองทุนรวม LTF และ RMF)
2. บัญชี Selling Agent บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกับบลจ. เป็นบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวม LTF และ RMF


วิดีโอแนะนำบริการ : iFUND


สิทธิประโยชน์


 • บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจร ที่เดียวที่สามารถซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมของ
  ครบทุกบลจ.ในประเทศไทย
 • สามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทุกบลจ. ของคุณได้ในที่เดียว
 • บริการบทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายสัปดาห์
 • สามารถค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New IPO) ได้ทุกวัน
 • ช่วยให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุดในตลาด ด้วยบริการเปรียบเทียบผลการดำเนินการย้อนหลัง
  ระหว่างบลจ.
 • บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA)
 • บริการซื้อขายกองทุนรวมโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมNOMURA iFund บริการซื้อขายหน่วยลงทุนครบวงจร ผ่าน Internet NOMURA Automatic Stock to Fund
วิธีการลงทุนในหน่วยลงทุน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

omnibus account

ความแตกต่าง บัญชี Omnibus
สำหรับกองทุนรวมทั่วไป
บัญชี Selling Agent
สำหรับกองทุนรวม LTF RMF
1. เอกสารเปิดบัญชี บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
 • เปิดบัญชี เพียงครั้งเดียวสามารถซื้อกองทุนรวมได้ทุกบลจ.(ยกเว้น LTF และ RMF)
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน + ชุดเปิดบัญชีบลจ.
(ซื้อ LTF&RMF ต้องเปิดบัญชีบลจ.เพิ่ม)
2. การทำรายการ สามารถส่งคำสั่งในระบบ NOMURA iFUND ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน โดยไม่ต้องส่งเอกสารการทำรายการ
 • การซื้อ LTF&RMF ครั้งแรก ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีบลจ.ผ่าน NOMURA โดยดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชีบลจ.ในระบบ NOMURA iFUND และจัดส่งเอกสารมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สามารถเปิดพร้อมซื้อหรือเปิดบัญชีบลจ.ใว้ก่อนได้
 • ส่วนการทำรายการซื้อครั้งถัดไป (เปิดบัญชีบลจ.แล้ว) เมื่อหนังสือมอบอำนาจได้รับการอนุมัติ (อยู่ในชุดเปิดบัญชีบลจ. ใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งในระบบ NOMURA iFUND ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน โดยไม่ต้องส่งเอกสารการทำรายการ
3. การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
 • ชำระโดยใบนำฝากชำระเงินค่าเช่า /
  ค่าบริการ (Bill Payment) (ระหว่างรอผล ATS เท่านั้น)
 • ตัด ATS
 • ตัดบัญชีเงินฝากบริษัท (Cash Balance)
 • ชำระโดยใบนำฝากชำระเงินค่าเช่า / ค่าบริการ (Bill Payment) (ระหว่างรอผล ATS เท่านั้น)
 • ตัด ATS
 • บัตรเครดิตในเครือบลจ.
 • ตัดบัญชีเงินฝากบริษัท (Cash Balance)
4. ค่าธรรมเนียมซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ตามหนังสือชี้ชวน
(โนมูระไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม)
ตามหนังสือชี้ชวน
(โนมูระไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม)
5. รายงานการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายจากบล.โนมูระ ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายจากบลจ.ที่ท่านทำรายการ
6. สรุปพอร์ตการลงทุนประจำเดือน ได้รับ Monthly Statement ทาง E-mail จาก บล.โนมูระ โดยรวมพอร์ตกองทุนรวมทั่วไปและกองทุนรวม LTF RMF ใว้ในใบเดียว ได้รับเอกสารจากบลจ.ที่ท่านทำรายการ


*เงื่อนไขการซื้อขายเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน และระเบียบที่กำหนดของบริการโปรแกรมของบริษัทฯ


การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน