การเข้าสู่ระบบ


บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)


Overseas Investment หรือ การบริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งบริการด้านการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยทำไมต้อง NOMURA iGlobal


 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (Capital Nomura Securities Plc: CNS) เป็นหนึ่งในสมาชิกโนมูระ กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการทางการเงินครบวงจรระดับโลก
 • CNS หนึ่งในผู้นำบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ให้บริการทางการเงินครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกในการจัดพอร์ตลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • CNS ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการการลงทุนหลักทรัพย์ใน 25 ตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุม 19 ประเทศทั่วโลก
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ด้วยวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเพียง 200,000 บาท และไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการซื้อขาย (จำนวน board lot ขึ้นกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริการ


Country Stock Exchange สกุลเงิน สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา วันชำระราคา เวลาทำการ
(ตามเวลาประเทศไทย)
การส่งคำสั่งซื้อขาย
Asia Pacific
Japan Tokyo Stock Exchange JPY JPY T+3 7.00-13.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Hong Kong /
China (H-share)
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. HKD HKD T+2 8.30-15.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Singapore Singapore Exchange Ltd. SGD SGD T+3 8.00-16.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
South Korea Korea Stock Exchange KRW SGD T+2 7.00-13.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Australia Australian Stock Exchange AUD AUD T+3 7.00-13.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Taiwan Taiwan Stock Exchange TWD SGD T+2 8.00-12.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
China (B-Share) Shanghai Stock Exchange USD USD T+2 8.30-14.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Shenzhen Stock Exchange HKD HKD T+3 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Malaysia Bursa Malaysia MYR SGD T+3 8.00-16.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Philippines Philippine Stock Exchange PHP SGD T+3 8.30-11.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Indonesia Indonesia Stock Exchange IDR SGD T+3 9.30-16.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
China A Shares Shanghai Stock Exchange / Shenzhen Stock Exchange RMB SGD / RMB T+1 8.30-14.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Laos Laos Stock Exchange LAK LAK T+3 8.30 – 11.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Europe
United Kingdom London Stock Exchange GBP GBP T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
France Euronext Paris EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Belgium Euronext Brussels EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Netherland Euronext Amsterdam EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Portugal Euronext Lisbon EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Germany Frankfurt / Xetra Stock Exchange EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
North America
United State American Stock Exchange USD USD T+2 21.30-4.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
NASDAQ USD USD T+2
New York Stock Exchange USD USD T+2
Canada Toronto Stock Exchange CAD CAD T+2 21.30-4.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่


ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Nomura iGlobal

หมายเหตุ
1. เวลาทำการดังกล่าวยังไม่รวมการปรับเวลาจาก Day Light Saving
2. หุ้น China A Shares ซื้อขายผ่านระบบ Hong Kong – Shanghai Connect

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เลือกตลาดต่างประเทศ :U.S.USA flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
NO ขั้นต่ำ USD20 1. Commission
2. Vat (7% on Commission)
3. French financial transaction tax (0.3% on Gross Amount)
- only French securities ADRs, GDRS
4. Italian financial transaction tax (0.12% on Gross Amount)
- only Italian securities ADRs, GDRS
1. Commission
2. Vat (7% on Commission)
3. Exchange levy fee / Access fee (0.0013% on Gross Amount)
4.Trading Fee (0.000119 per share MAX.
USD 5.95 on Gross Amount).
0 - 5,000 0.80%
above 5,000 - 10,000 0.70%
above 10,000 - 20,000 0.55%
above 20,000 0.40%

Hong KongHong Kong flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ HKD150 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Stamp (0.10% but except for ETFs)
4. Clearing fee (0.002% MIN HKD 2.00, MAX HKD 100)
5. Exchange levy fee / Access fee (0.0027%)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Stamp (0.10% but except for ETFs)
4. Clearing fee (0.002% MIN HKD 2.00, MAX HKD 100)
5. Exchange levy fee / Access fee (0.0027%)
6. Trading fee (0.005%)
0 - 50,000 0.55%
above 50,000 - 75,000 0.50%
above 75,000 - 100,000 0.45%
above 100,000 0.40%

China A Chinese flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ RMB175 1. Commission
2. Handling Fee 0.00487% (of Gross Value)
3. Securities Mgmt. Fee 0.002% (of Gross Value)
4. Transfer Fee 0.004% (Par Value*done qty*0.04%)
5.Monthly Custodian Fee 0.008% p.a. on portfolio value
6. Vat 7%
1. Commission
2. Handling Fee 0.00487% (of Gross Value)
3. Securities Mgmt. Fee 0.004% (of Gross Value)
4. Transfer Fee 0.004% (Par Value*done qty*0.04%)
5.Stamp Duty 0.10%
6.Monthly Custodian Fee 0.008% p.a. on portfolio value
7.Vat 7%
Any Trade 0.55%

China B (Shanghai) Chinese flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ USD30 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Exchange fee (0.026%)
4. Settlement Fee (0.05%)
5.Administrative fee (0.004%)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Exchange fee (0.026%)
4. Settlement Fee (0.05%)
5. Contract Stamp (0.10%)
6.Administrative fee (0.004%)
Any Trade 0.55%

China B (Shenzhen) Chinese flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES 0 - below 25,000 HKD200 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Exchange fee (0.0341%)
4. Settlement Fee (0.05%)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Exchange fee (0.0341%)
4. Settlement Fee (0.05%)
5. Contract Stamp (0.10%)
25,000 - below 50,000 HKD300
50,000 - above 0.55%

Japan Japan flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ JPY2,000 1. Commission
2. Vat (7%)
1. Commission
2. Vat (7%)
0 - 500,000 0.60%
above 500,000 - 750,000 0.55%
above 750,000 - 1,000,000 0.45%
above 1,000,000 0.40%

Singapore Singapore flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ SGD17.50 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Clearing fee (0.0325% no maximum )
4. Exchange levy fee / Access fee (0.0075%)
5. SGX SI FEE 0.35 per contract
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Clearing fee (0.0325% no maximum)
4. Exchange levy fee / Access fee (0.0075%)
5. SGX SI FEE 0.35 per contract
0 - 5,000 0.65%
above 5,000 - 10,000 0.55%
above 10,000 0.45%

Australia Australia flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ AUD40 1. Commission
2. Vat (7%)
1. Commission
2. Vat (7%)
0 - 5,000 0.80%
above 5,000 - 10,000 0.70%
above 10,000 - 15,000 0.45%
above 15,000 0.40%

U.K. UK flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
NO ขั้นต่ำ GBP17.5 1. Commission
2. Vat (7%)
3. PMT levy fee (charged £1.00 only for trade above £10,000)
4. Contract Stamp (normally 0.50% but 1% on EUR-denominated stock)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. PMT levy fee (charged £1.00 only for trade above £10,000)
0 - 5,000 0.85%
above 5,000 - 7,500 0.70%
above 7,500 - 10,000 0.60%
above 10,000 0.45%

Taiwan Taiwan flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ TWD900 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Trading fee (TWD250)
4. Custodian fees (0.01% on month end port value GST on custody fees)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Trading fee (TWD250)
4. Custodian fees (0.01% on month end port value GST on custody fees)
5. Sales tax (0.3%)
Flat Rate 0.60%

Indonesia indonesia flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ SGD40 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Exchange fee (0.03%)
4. Exchange levy fee / Access fee (0.01%)
5. Value added tax (0.013%)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Stamp (0.10%)
4. Exchange fee (0.03%)
5. Exchange levy fee / Access fee (0.01%)
6. Value added tax (0.013%)
0 - 10,000 0.90%
above 10,000 0.65%

Malaysia malaysia flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ MYR50 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Stamp (0.10% max. RM200 per contract)
4. Foreign fee (0.0318% max. RM 1,000 per contract)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Stamp (0.10% max. RM200 per contract)
4. Foreign fee (0.0318% max. RM 1,000 per contract)
0 - 10,000 0.65%
above 10,000 - 20,000 0.55%
above 20,000 0.45%

Germany german flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ EUR40 1. Commission
2. Vat (7%)
1. Commission
2. Vat (7%)
0 - 5,000 0.85%
above 5,000 - 10,000 0.65%
above 10,000 0.45%

EUROPE (Netherlands, Belgium, Portuguese, France)
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
NO ขั้นต่ำ EUR40 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Financial Transaction Tax (0.2%) (only France Market)
1. Commission
2. Vat (7%)
0 - 5,000 0.85%
above 5,000 - 10,000 0.65%
above 10,000 0.45%

Canada canada flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
NO ขั้นต่ำ CAD35 1. Commission
2. Vat (7%)
1. Commission
2. Vat (7%)
0 - 5,000 0.95%
above 5,000 - 10,000 0.75%
above 10,000 - 20,000 0.55%
above 20,000 0.35%

South Korea korea flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ KRW50,000 1. Commission
2. Vat (7%)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Sell tax (0.3%)
0 - 10,000,000 0.85%
above 10,000,000 0.65%

Philippines Philippine flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
YES ขั้นต่ำ PHP2,000 1. Commission
2.GST Charge 0.0175% from Gross Amount
3. Vat (7%)
4. Value added tax (0.03% + 0.01%(SCCP))
5. BSRD Fee 1,000 per Transaction (effective 1 Oct 2015)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Value added tax (0.03% + 0.01%(SCCP))
4. Sell tax (0.5%)
5.BSRD Fee 1,000 per Transaction (Effective 1 Oct 2015)
Any Trade 0.65%

Laos Laos flag
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
NO Any Trade 1.00% 1. Commission
2. Vat (7%)
3. LSX fee 0.15%
4. SEC fee 0.04%
5. Handling fee (LAK 75,000)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. LSX fee 0.15%
4. SEC fee 0.04%
5. Handling fee (LAK 75,000)
6. Trading tax rate (0.30%)
Any trade (Home Trading System) 1. Commission
2. Vat (7%)
3. LSX fee 0.135%
4. SEC fee 0.036%
5. Handling fee (LAK 75,000)
1. Commission
2. Vat (7%)
3. LSX fee 0.135%
4. SEC fee 0.036%
5. Handling fee (LAK 75,000)
6. Trading tax rate (0.30%)

Greece
Amalgamation มูลค่าการซื้อขายคิดตาม
สกุลเงินของประเทศนั้นๆ
Commission Total charged (BUY) Total charged (SELL)
NO Any Trade 1.275% 1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Levy Fee 0.0325%
1. Commission
2. Vat (7%)
3. Contract Levy Fee 0.0325%หมายเหตุ
1. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อสอบถามข้อมูล
2. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในตารางนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝากหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภท ADRs เป็นต้นข้อควรรู้ก่อนการลงทุน


คำถามที่พบบ่อย
1. NOMURA iGlobal คืออะไร
 • NOMURA iGlobal คือ บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ 24 ชม. จากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
2. สามารถเทรดในบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือบัญชีแคช ได้หรือไม่
 • ไม่ได้ การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น (วางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อขาย)
3. วงเงินในการลงทุนมีขั้นต่ำหรือไม่
 • Credit line สำหรับเปิดบัญชี ต้องมีวงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • ในการซื้อขาย ลูกค้าต้องวางเงินในบัญชี ให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งคำสั่งซื้อขายก่อนโอนเงินได้หรือไม่
 • ไม่ได้ ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวน ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และโอนเงินกลับเข้าประเทศ เป็นอย่างไร
 • การโอนเงินสกุลบาทออกนอกประเทศ มีค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 1,500 บาทต่อครั้งต่อสกุลเงิน
 • การโอนเงินสกุลบาทกลับเข้าประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน
6. เงินลงทุนที่อยู่ในบัญชี FI มีดอกเบี้ยหรือไม่
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลบาท มีดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลอื่นๆ ไม่มีดอกเบี้ย
7. นักลงทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้หรือไม่
 • ไม่ได้ สามารถลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญ และ ETFs เท่านั้น
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการชำระราคาอย่างไร
 • ส่วนใหญ่เป็น T+2 ขึ้นกับแต่ละประเทศกำหนด
9. นักลงทุนมีเงินสกุลต่างประเทศอยู่แล้ว จะสามารถโอนเงินมาใช้ในการลงทุนได้หรือไม่
 • ไม่ได้ เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในพอร์ตลงทุน ต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้นประโยชน์ในการลงทุน
 • เพิ่มความหลากหลายในการลงทุน
 • โอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 • กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
 • โอกาสเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก
 • เปิดประสบการณ์การลงทุนใหม่ๆ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีภาษีที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดการคำนวณภาษีของแต่ละประเทศ และ/หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีประกอบการลงทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการซื้อขาย
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา
ข้อควรระวัง
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่สามารถซื้อขายผ่านบัญชีมาร์จิ้น หรือ เครดิตบาลานซ์ได้
 • ไม่สามารถทำรายการ Short Selling ได้

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีลูกค้าปัจจุบัน
 • ลงนามเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risk Disclosure Statement)
 • ลงนามเพิ่มเติมในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • นำส่งเอกสารพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้
  - สำเนารายการแสดงสถานะทางการเงิน (หากต้องการขอวงเงินเพิ่มจากเดิม)


ลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชี FI อย่างเดียว
 • ลงนามในเอกสารชุดเปิดบัญชี
 • ลงนามเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลง และการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risk Disclosure Statement)
 • ลงนามเพิ่มเติมในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • นำส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้:
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนารายการแสดงสถานะทางการเงิน
  - สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝาก
  - ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ 30 บาท

* ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายประเภท Cash balance (โอนเงินเข้าก่อนทำการซื้อขาย) โดยมีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอยู่ที่ 200,000 บาท (หมายเหตุ: จำนวนเงินลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Overseas Investment Sales Department)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-081-2631-2
โทรสาร : 02-285-0617
Email : overseasinvestment.cns@th.nomura.com