การเข้าสู่ระบบ


บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)


Overseas Investment หรือ การบริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งบริการด้านการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยทำไมต้อง NOMURA iGlobal


 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (Capital Nomura Securities Plc: CNS) เป็นหนึ่งในสมาชิกโนมูระ กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการทางการเงินครบวงจรระดับโลก
 • CNS หนึ่งในผู้นำบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ให้บริการทางการเงินครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกในการจัดพอร์ตลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • CNS ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการการลงทุนหลักทรัพย์ใน 25 ตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุม 19 ประเทศทั่วโลก
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ด้วยวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเพียง 200,000 บาท และไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการซื้อขาย (จำนวน board lot ขึ้นกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริการ


Country Stock Exchange สกุลเงิน สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา วันชำระราคา เวลาทำการ
(ตามเวลาประเทศไทย)
การส่งคำสั่งซื้อขาย
Asia Pacific
Japan Tokyo Stock Exchange JPY JPY T+3 7.00-13.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Hong Kong /
China (H-share)
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. HKD HKD T+2 8.30-15.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Singapore Singapore Exchange Ltd. SGD SGD T+3 8.00-16.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
South Korea Korea Stock Exchange KRW SGD T+2 7.00-13.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Australia Australian Stock Exchange AUD AUD T+3 7.00-13.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Taiwan Taiwan Stock Exchange TWD SGD T+2 8.00-12.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
China (B-Share) Shanghai Stock Exchange USD USD T+2 8.30-14.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Shenzhen Stock Exchange HKD HKD T+3 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Malaysia Bursa Malaysia MYR SGD T+3 8.00-16.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Philippines Philippine Stock Exchange PHP SGD T+3 8.30-11.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Indonesia Indonesia Stock Exchange IDR SGD T+3 9.30-16.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
China A Shares Shanghai Stock Exchange / Shenzhen Stock Exchange RMB SGD / RMB T+1 8.30-14.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Laos Laos Stock Exchange LAK LAK T+3 8.30 – 11.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Europe
United Kingdom London Stock Exchange GBP GBP T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
France Euronext Paris EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Belgium Euronext Brussels EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Netherland Euronext Amsterdam EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Portugal Euronext Lisbon EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Germany Frankfurt / Xetra Stock Exchange EUR EUR T+2 14.00-22.30 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
North America
United State American Stock Exchange USD USD T+2 21.30-4.00 ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง,
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
NASDAQ USD USD T+2
New York Stock Exchange USD USD T+2
Canada Toronto Stock Exchange CAD CAD T+2 21.30-4.00 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่


ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Nomura iGlobal

หมายเหตุ
1. เวลาทำการดังกล่าวยังไม่รวมการปรับเวลาจาก Day Light Saving
2. หุ้น China A Shares ซื้อขายผ่านระบบ Hong Kong – Shanghai Connect
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน


คำถามที่พบบ่อย
1. NOMURA iGlobal คืออะไร
 • NOMURA iGlobal คือ บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ 24 ชม. จากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
2. สามารถเทรดในบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือบัญชีแคช ได้หรือไม่
 • ไม่ได้ การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น (วางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อขาย)
3. วงเงินในการลงทุนมีขั้นต่ำหรือไม่
 • Credit line สำหรับเปิดบัญชี ต้องมีวงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • ในการซื้อขาย ลูกค้าต้องวางเงินในบัญชี ให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งคำสั่งซื้อขายก่อนโอนเงินได้หรือไม่
 • ไม่ได้ ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวน ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และโอนเงินกลับเข้าประเทศ เป็นอย่างไร
 • การโอนเงินสกุลบาทออกนอกประเทศ มีค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 1,500 บาทต่อครั้งต่อสกุลเงิน
 • การโอนเงินสกุลบาทกลับเข้าประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน
6. เงินลงทุนที่อยู่ในบัญชี FI มีดอกเบี้ยหรือไม่
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลบาท มีดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลอื่นๆ ไม่มีดอกเบี้ย
7. นักลงทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้หรือไม่
 • ไม่ได้ สามารถลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญ และ ETFs เท่านั้น
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการชำระราคาอย่างไร
 • ส่วนใหญ่เป็น T+2 ขึ้นกับแต่ละประเทศกำหนด
9. นักลงทุนมีเงินสกุลต่างประเทศอยู่แล้ว จะสามารถโอนเงินมาใช้ในการลงทุนได้หรือไม่
 • ไม่ได้ เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในพอร์ตลงทุน ต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้นประโยชน์ในการลงทุน
 • เพิ่มความหลากหลายในการลงทุน
 • โอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 • กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
 • โอกาสเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก
 • เปิดประสบการณ์การลงทุนใหม่ๆ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีภาษีที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดการคำนวณภาษีของแต่ละประเทศ และ/หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีประกอบการลงทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการซื้อขาย
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา
ข้อควรระวัง
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่สามารถซื้อขายผ่านบัญชีมาร์จิ้น หรือ เครดิตบาลานซ์ได้
 • ไม่สามารถทำรายการ Short Selling ได้


ฝากเงินผ่านระบบ ATS สำหรับบัญชี Foreign Investment

Currency Conversion การส่งคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


เอกสารประกอบการเปิดบัญชีลูกค้าปัจจุบัน
 • ลงนามเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risk Disclosure Statement)
 • ลงนามเพิ่มเติมในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • นำส่งเอกสารพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้
  - สำเนารายการแสดงสถานะทางการเงิน (หากต้องการขอวงเงินเพิ่มจากเดิม)


ลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชี FI อย่างเดียว
 • ลงนามในเอกสารชุดเปิดบัญชี
 • ลงนามเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลง และการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risk Disclosure Statement)
 • ลงนามเพิ่มเติมในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • นำส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้:
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนารายการแสดงสถานะทางการเงิน
  - สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝาก
  - ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ 30 บาท

* ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายประเภท Cash balance (โอนเงินเข้าก่อนทำการซื้อขาย) โดยมีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอยู่ที่ 200,000 บาท (หมายเหตุ: จำนวนเงินลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Overseas Investment Sales Department)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-081-2631-2
โทรสาร : 02-285-0617
Email : overseasinvestment.cns@th.nomura.com