บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Stock Calendar


• วันนี้: (XD) COL : @0.8, GC : @0.22 , INGRS : @0.026,LHSC : @0.145,QHPF : @0.138 [XR] DIF : 2.0911:1 SD • วันอังคารหน้า: (XD) APCO : @0.036,CHEWA : 13:1,CHEWA : @0.008547,FTE : @0.126,GTB : @0.033,SCB : @4 ,SCB-P : @4, SELIC : @0.027,SPRC : @0.6806,TOG : @0.27,YUASA : @0.24, [XM] HYDRO : 10/05/2018 [XR] CHEWA : 1:1 @1.15, [XW] CHEWA : 1:1
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.set.or.th/set/xcalendar.do?language=th&country=TH