บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Stock Calendar


27 เม.ย. 60 - Stock Calendar

• วันนี้ : 
(XD) A @0.05,  CPALL @1,  GC @0.2,  GYT @20,  KKC @0.1, KOOL @0.0454,  KWC @7,  LHBANK @0.052,  LRH @0.26,  MBA @0.2, MC @0.5,  MFEC @0.35,  PB @0.91,  SAUCE @1.04,  SAUCE @0.11,  
SCG @0.14,  TIPCO @0.16,  TWPC @0.21, UKEM @0.045  
 
• วันพรุ่งนี้: (XD)  AHC @0.63,  ALUCON @15,  AQUA @0.01,  BEAUTY @0.138, BIGC @1.9,  COLOR @0.035,  GTB @0.032,  HFT @0.1, ICC @1.15,  JSP @0.01,  KKP @4,  LPH @0.2,  NETBAY @0.223,
PDI @1,  RML @0.07,  SC @0.19,  SE-ED @0.01,  TPBI @0.6, TVT @0.045,  WACOAL @1.3,  XO @0.08
 
 
        
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.set.or.th/set/xcalendar.do?language=th&country=TH