บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Stock Calendar


STOCK CALENDAR:

• วันนี้ : (XD) AIT@0.65, AUCT@0.04, BEC@0.1, BH@1, BH-P@1, BROOK@0.01, CHG@0.012, CMO@0.08, CSS@0.08, D@0.12, DCC@0.037, FPI@0.06, FSMART@0.25, GCAP@0.04, IMPACT@0.19, JAS@0.2, JUBILE@0.27, LPN@0.15, M@1.1, MALEE@0.3, PCSGH@0.16, PM@0.35, PYLON@0.15, QLT@0.05, S11@0.11, SMPC@0.25, SYNEX@0.18, SYNTEC@0.04, TACC@0.09, TASCO@0.3 TIPCO@0.25, TOG@0.08, UEC@0.02

• วันพรุ่งนี้ : (XD) AI@0.05 , AMATAR@0.19, ARROW@0.2, BEAUTY@0.15 , BKD@0.27 , BKI@3, CM@0.14, CNT@0.05, GC@0.18, GGC@0.15, GVREIT@0.198 , IVL@0.45 , KIAT@0.01, LH@0.4, MC@0.45, PSH@0.57, PT@0.1, RJH@0.2, SABINA@0.14, SENA@0.05455, SGP@0.5, SMIT@0.14, SPA@0.05 , SPRC@0.4621 , SUTHA@0.15, UVAN@0.17, VNG@0.15, WINNER@0.1, WORK@0.488        ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.set.or.th/set/xcalendar.do?language=th&country=TH