บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Top picks: SCB, BBL, TLI


BBL (TP23F 175.00*): S: 138.0/136.5 R: 140.5/143.5 (Slop Loss: 135.0)
• Theme: Yield surge play
• Earnings Outlook: คาดกำไร 3Q22F ที่ 7.45 พัน ลบ. (+8%y-y, +7%q-q) จากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อต่างประเทศ นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) ลดลง -7% y-y เพราะธนาคารตั้งสำรองไปมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา ส่วน NPL ratio อยู่ที่ 3.45% เทียบ 2Q22 ที่ 3.40% และ Coverage Ratio ที่ 211% สูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ คาดกำไร 4Q22F เติบโต y-y จากฐานสินเชื่อที่ขยายตัว และ yield on loan เพิ่มขึ้น ตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น โดยคาดกำไรปี 22F ที่ 2.78 หมื่น ลบ. (+5%y-y) และกำไรปี 23F ที่ 2.92 หมื่น ลบ. (+5%y-y)
• Valuation: มองราคาหุ้น ซื้อขาย P/BV เหลือ 0.5x ต่ำกว่าช่วง Crisis ที่สูง 0.65x และค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 0.74x + Div yield 3%
• Catalyst: รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น + มีความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์สูงสุด และความเพียงพอของสำรองมากสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่

TLI (TP22F 20.10*): S: 17.3/17.0 R: 17.8/18.0 (Stop Loss: 16.3)
• Theme: Bond yield play
• Earnings outlook: TLI มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับ 2 ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในไทย มีจุดเด่นด้านเครือข่ายตัวแทนที่แข็งแกร่ง มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ VONB margin มีแนวโน้มสูงขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่า VONB, EV ในอนาคต และได้ประโยชน์จาก Bond yield ขาขึ้น ประกอบกับธุรกิจประกันชีวิตในไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ในอนาคตมีโอกาสขยายธุรกิจในช่องทางธนาคาร รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และคาดกำไรเติบโต 14.6% CAGR ในปี 2022F-24F
• Valuation: TP22F 20.1 บาท/หุ้น อิง Appraisal value คิดเป็น P/EV ที่ 1.4x ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยบริษัทประกันชีวิตในเอเชีย เป็นระดับที่มีความเหมาะสม เพราะมี ROEV ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยฯ และมี APE, EV เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยฯ เล็กน้อย
• Catalyst: Bond yield 10 ปี สหรัฐยังเร่งต่อเนื่อง ล่าสุด 3.87% สอดคล้อง Yield 10 ปีพันธบัตรไทยที่ 3.1% ตามมุมมองดอกเบี้ยมีโอกาสเพิ่มแรง ซึ่ง Bond yield ขึ้น จะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มฯ ทั้งในเชิง รายได้การลงทุน, การตั้งสำรองเบี้ย รวมถึง มูลค่า EV เพิ่มตาม ROI + หุ้นมีลุ้นเข้า MSCI ในรอบ พ.ย.- ธ.ค. 2022

SCB (TP23F 155.00*): S: 106.0/105.0 R: 109.0/110.0 (Slop Loss: 101.5)
• Theme: Yield play
• Earnings outlook: คาดกำไร 3Q22F 1.05 หมื่นลบ. +19% y-y, +5% q-q ตามการขยายตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย และค่าใช้จ่ายสำรองลดลง หลังตั้งไปมากแล้ว และ 4Q22F คาดกำไร ยังเติบโต y-y ได้ และช่วง 4Q22 SCB bank จะจ่ายปันผลให้ SCB 6.1 หมื่น ลบ. เพื่อการรับโอนสินทรัพย์และการขยายไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อการต่อยอดการเติบโตระยะยาว โดยประเมินกำไร 22F ที่ 4.06 ลบ. (+14%y-y)
• Valuation: ราคาหุ้นยัง Undervalued ซื้อขาย P/BV เพียง 0.8 เท่า และคาดบริษัทจะเริ่มกลับมาเทรด Premium ได้ หลังทยอย unlock value + ปลด Overhang โดยค่าเฉลี่ยของบริษัทที่ 1.2 เท่า และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในอดีตที่ 1.0 เท่า
• Catalyst: มองกลุ่มธนาคารรับประโยชน์จาก ภาวะดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น + หุ้นทยอยปลดล็อค Overhang + unlock value + แนวโน้ม 2Q22 เด่นต้นๆในกลุ่มที่กำไรเพิ่ม y-y, q-q + ยังเป็นผู้นำใน Digital banking และโครงสร้างที่คล่องตัวมากขึ้นNote: TP (Bloomberg Consensus) , *TP(CNS), **TP(Nomura)