บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 21/04/2021

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 7UP 12/4/2021 21/5/2021 1
2 7UP-F 12/4/2021 21/5/2021 1
3 7UP-W4 12/4/2021 21/5/2021 1
4 ACAP 2/3/2021 31/12/2999 1
5 ACAP-F 2/3/2021 31/12/2999 1
6 AEC 31/8/2020 31/12/2099 1
7 AEC-F 31/8/2020 31/12/2099 1
8 AEC-W6 8/10/2020 31/12/2999 1
9 AQ 16/8/2018 31/12/2999 1
10 AQ-F 16/8/2018 31/12/2999 1
11 B52 16/8/2018 31/12/2999 1
12 B52-F 16/8/2018 31/12/2999 1
13 B52-W3 23/2/2021 31/12/2999 1
14 BROOK 19/4/2021 7/5/2021 1
15 BROOK-F 19/4/2021 7/5/2021 1
16 BROOK-W5 19/4/2021 7/5/2021 1
17 CHAYO 22/3/2021 30/4/2021 1
18 CHAYO-F 22/3/2021 30/4/2021 1
19 CHAYO-W1 22/3/2021 30/4/2021 1
20 CIG 5/4/2021 23/4/2021 1
21 CIG-F 5/4/2021 23/4/2021 1
22 DELT06C2107A 19/4/2021 23/4/2021 1
23 DELT06P2107A 19/4/2021 23/4/2021 1
24 DELT19C2106A 19/4/2021 23/4/2021 1
25 DELT19C2106B 19/4/2021 23/4/2021 1
26 DELT19C2107B 19/4/2021 23/4/2021 1
27 DELT19P2107A 19/4/2021 23/4/2021 1
28 DIMET 18/11/2020 31/12/2999 1
29 DIMET-F 18/11/2020 31/12/2999 1
30 DIMET-W3 18/11/2020 31/12/2999 1
31 DIMET-W4 1/12/2020 31/12/2999 1
32 DOD 22/3/2021 30/4/2021 1
33 DOD-F 22/3/2021 30/4/2021 1
34 DOD-W1 22/3/2021 30/4/2021 1
35 ECF 19/4/2021 28/5/2021 1
36 ECF-F 19/4/2021 28/5/2021 1
37 EFORL 17/8/2018 31/12/2999 1
38 EFORL-F 17/8/2018 31/12/2999 1
39 ETC 18/5/2020 31/12/2999 1
40 ETC-F 18/5/2020 31/12/2999 1
41 GL 24/3/2021 31/12/2999 1
42 GL-F 24/3/2021 31/12/2999 1
43 GSC 12/4/2021 30/4/2021 1
44 GSC-F 12/4/2021 30/4/2021 1
45 HYDRO 1/3/2019 31/12/2999 1
46 HYDRO-F 1/3/2019 31/12/2999 1
47 J 5/4/2021 14/5/2021 1
48 JCKH 19/5/2020 31/12/2999 1
49 JCKH-F 19/5/2020 31/12/2999 1
50 J-F 5/4/2021 14/5/2021 1
51 JTS 16/4/2021 30/4/2021 1
52 JTS-F 16/4/2021 30/4/2021 1
53 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
54 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
55 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
56 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
57 J-W1 5/4/2021 14/5/2021 1
58 K 21/4/2021 11/5/2021 1
59 K-F 21/4/2021 11/5/2021 1
60 KOOL 5/4/2021 14/5/2021 1
61 KOOL-F 5/4/2021 14/5/2021 1
62 KWM 22/3/2021 30/4/2021 1
63 KWM-F 22/3/2021 30/4/2021 1
64 MICRO 29/3/2021 7/5/2021 1
65 MICRO-F 29/3/2021 7/5/2021 1
66 MPG 16/8/2018 31/12/2999 1
67 MPG-F 16/8/2018 31/12/2999 1
68 NEP 14/8/2018 31/12/2999 1
69 NEP-F 14/8/2018 31/12/2999 1
70 NEWS 15/8/2018 31/12/2999 1
71 NEWS-F 15/8/2018 31/12/2999 1
72 NEWS-W6 15/8/2018 31/12/2999 1
73 NEX 5/4/2021 14/5/2021 1
74 NEX-F 5/4/2021 14/5/2021 1
75 NEX-W2 5/4/2021 14/5/2021 1
76 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
77 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
78 NOK 14/8/2018 31/12/2999 1
79 NOK-F 14/8/2018 31/12/2999 1
80 PACO 5/4/2021 14/5/2021 1
81 PACO-F 5/4/2021 14/5/2021 1
82 PLANET 16/4/2021 30/4/2021 1
83 PLANET-F 16/4/2021 30/4/2021 1
84 PPPM 4/3/2021 31/12/2999 1
85 PPPM-F 4/3/2021 31/12/2999 1
86 PPPM-W4 4/3/2021 31/12/2999 1
87 SAAM 20/4/2021 10/5/2021 2
88 SAAM-F 20/4/2021 10/5/2021 2
89 SABUY 2/4/2021 22/4/2021 2
90 SABUY-F 2/4/2021 22/4/2021 2
91 SAK 5/4/2021 23/4/2021 1
92 SAK-F 5/4/2021 23/4/2021 1
93 SDC 25/2/2021 31/12/2999 1
94 SDC-F 25/2/2021 31/12/2999 1
95 SDC-W1 25/2/2021 31/12/2999 1
96 STAR 3/3/2021 31/12/2999 1
97 STAR-F 3/3/2021 31/12/2999 1
98 T 16/8/2018 31/12/2999 1
99 TAPAC 21/4/2021 11/5/2021 2
100 TAPAC-W4 21/4/2021 11/5/2021 2
101 T-F 16/8/2018 31/12/2999 1
102 THAI27C2008A 29/5/2020 31/12/2999 1
103 TQR 19/4/2021 28/5/2021 1
104 TQR-F 19/4/2021 28/5/2021 1
105 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
106 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
107 TRITN 2/4/2021 22/4/2021 1
108 TRITN-F 2/4/2021 22/4/2021 1
109 TRITN-W3 2/4/2021 22/4/2021 1
110 TSI 18/8/2020 31/12/2999 1
111 TSI-F 18/8/2020 31/12/2999 1
112 TTA 29/3/2021 7/5/2021 1
113 TTA-F 29/3/2021 7/5/2021 1
114 UMS 16/8/2018 31/12/2999 1
115 UMS-F 16/8/2018 31/12/2999 1
116 UWC 5/3/2020 31/12/2999 1
117 UWC-F 5/3/2020 31/12/2999 1
118 WORK 29/3/2021 7/5/2021 1
119 WORK-F 29/3/2021 7/5/2021 1
120 YGG 12/4/2021 21/5/2021 1
121 YGG-F 12/4/2021 21/5/2021 1
122 ZMICO 9/4/2021 29/4/2021 3
123 ZMICO-F 9/4/2021 29/4/2021 3
124 ZMICO-W4 9/4/2021 29/4/2021 3

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)