บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 08/12/2021

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 ACAP 15/09/2021 31/12/2999 1
2 ACAP-F 15/09/2021 31/12/2999 1
3 ACC 25/11/2021 15/12/2021 2
4 ACC-F 25/11/2021 15/12/2021 2
5 AQ 14/10/2021 31/12/2999 1
6 AQ-F 14/10/2021 31/12/2999 1
7 ARIP 08/12/2021 28/12/2021 2
8 ARIP-F 08/12/2021 28/12/2021 2
9 B52 15/05/2019 31/12/2999 1
10 B52-F 15/05/2019 31/12/2999 1
11 B52-W3 23/02/2021 31/12/2999 1
12 BE8 22/11/2021 30/12/2021 1
13 BE8-F 22/11/2021 30/12/2021 1
14 BIG 24/11/2021 14/12/2021 1
15 BIG-F 24/11/2021 14/12/2021 1
16 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
17 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
18 CMO 19/11/2021 09/12/2021 3
19 CMO-F 19/11/2021 09/12/2021 3
20 COMAN 30/11/2021 20/12/2021 1
21 COMAN-F 30/11/2021 20/12/2021 1
22 CPW 07/12/2021 14/01/2022 1
23 CPW-F 07/12/2021 14/01/2022 1
24 DIMET 16/09/2021 31/12/2999 1
25 DIMET-F 16/09/2021 31/12/2999 1
26 DIMET-W3 16/09/2021 31/12/2999 1
27 DIMET-W4 16/09/2021 31/12/2999 1
28 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
29 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
30 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
31 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
32 GLORY 08/11/2021 17/12/2021 1
33 GLORY-F 08/11/2021 17/12/2021 1
34 GSC 23/11/2021 30/12/2021 2
35 GSC-F 23/11/2021 30/12/2021 2
36 HEMP 13/05/2021 30/12/2999 1
37 HEMP-F 13/05/2021 30/12/2999 1
38 HENG 08/11/2021 17/12/2021 1
39 HENG-F 08/11/2021 17/12/2021 1
40 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
41 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
42 HYDRO-W1 21/02/2020 31/12/2999 1
43 IT 18/11/2021 08/12/2021 1
44 IT-F 18/11/2021 08/12/2021 1
45 JP 15/11/2021 24/12/2021 1
46 JP-F 15/11/2021 24/12/2021 1
47 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
48 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
49 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
50 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
51 K 01/11/2021 09/12/2021 1
52 K-F 01/11/2021 09/12/2021 1
53 KKC 07/12/2021 31/12/2999 1
54 KKC-F 07/12/2021 31/12/2999 1
55 K-W1 01/11/2021 09/12/2021 1
56 KWG 17/08/2021 31/12/2999 1
57 KWG-F 17/08/2021 31/12/2999 1
58 MACO 29/11/2021 07/01/2022 1
59 MACO-F 29/11/2021 07/01/2022 1
60 MACO-W3 29/11/2021 07/01/2022 1
61 MONO 29/11/2021 07/01/2022 1
62 MONO-F 29/11/2021 07/01/2022 1
63 NBC 23/11/2021 13/12/2021 2
64 NBC-F 23/11/2021 13/12/2021 2
65 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
66 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
67 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
68 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
69 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
70 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
71 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
72 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
73 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
74 PSG 10/11/2021 31/12/2999 1
75 PSG-F 10/11/2021 31/12/2999 1
76 SABUY 07/12/2021 14/01/2022 1
77 SABUY-F 07/12/2021 14/01/2022 1
78 SABUY-W1 07/12/2021 14/01/2022 1
79 SDC 29/09/2021 31/12/2999 1
80 SDC-F 29/09/2021 31/12/2999 1
81 SDC-W1 29/09/2021 31/12/2999 1
82 SK 01/11/2021 09/12/2021 1
83 SK-F 01/11/2021 09/12/2021 1
84 SOLAR 29/11/2021 31/12/2999 1
85 SOLAR-F 29/11/2021 31/12/2999 1
86 STOWER 19/10/2021 31/12/2999 1
87 STOWER-F 19/10/2021 31/12/2999 1
88 STOWER-W3 19/10/2021 31/12/2999 1
89 SVT 08/11/2021 17/12/2021 1
90 SVT-F 08/11/2021 17/12/2021 1
91 TNDT 02/12/2021 22/12/2021 1
92 TNDT-F 02/12/2021 22/12/2021 1
93 TRC 07/12/2021 24/12/2021 1
94 TRC-F 07/12/2021 24/12/2021 1
95 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
96 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
97 UBE 29/11/2021 07/01/2022 1
98 UBE-F 29/11/2021 07/01/2022 1
99 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
100 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
101 UT 16/11/2021 31/12/2999 1
102 UT-F 16/11/2021 31/12/2999 1
103 WAVE 01/11/2021 09/12/2021 1
104 WAVE-F 01/11/2021 09/12/2021 1
105 WAVE-W2 01/11/2021 09/12/2021 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)