บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 27/10/2021

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 ACAP 15/09/2021 31/12/2999 1
2 ACAP-F 15/09/2021 31/12/2999 1
3 ACC 20/09/2021 29/10/2021 1
4 ACC-F 20/09/2021 29/10/2021 1
5 AF 25/10/2021 03/12/2021 1
6 AF-F 25/10/2021 03/12/2021 1
7 AJA 25/10/2021 03/12/2021 3
8 AJA-F 25/10/2021 03/12/2021 3
9 AJA-W3 25/10/2021 03/12/2021 3
10 AQ 14/10/2021 31/12/2999 1
11 AQ-F 14/10/2021 31/12/2999 1
12 ARIN 18/10/2021 26/11/2021 1
13 ARIN-F 18/10/2021 26/11/2021 1
14 B52 15/05/2019 31/12/2999 1
15 B52-F 15/05/2019 31/12/2999 1
16 B52-W3 23/02/2021 31/12/2999 1
17 BIG 14/10/2021 02/11/2021 1
18 BIG-F 14/10/2021 02/11/2021 1
19 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
20 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
21 BROOK 25/10/2021 03/12/2021 1
22 BROOK-F 25/10/2021 03/12/2021 1
23 BROOK-W5 25/10/2021 03/12/2021 1
24 BROOK-W6 25/10/2021 03/12/2021 1
25 BROOK-W7 25/10/2021 03/12/2021 1
26 CHO 25/10/2021 03/12/2021 1
27 CHO-F 25/10/2021 03/12/2021 1
28 CI 19/10/2021 08/11/2021 1
29 CI-F 19/10/2021 08/11/2021 1
30 CMO 08/10/2021 28/10/2021 1
31 CMO-F 08/10/2021 28/10/2021 1
32 CRD 18/10/2021 26/11/2021 1
33 CRD-F 18/10/2021 26/11/2021 1
34 DIMET 16/09/2021 31/12/2999 1
35 DIMET-F 16/09/2021 31/12/2999 1
36 DIMET-W3 16/09/2021 31/12/2999 1
37 DIMET-W4 16/09/2021 31/12/2999 1
38 DITTO 04/10/2021 12/11/2021 1
39 DITTO-F 04/10/2021 12/11/2021 1
40 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
41 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
42 FVC 27/09/2021 05/11/2021 1
43 FVC-F 27/09/2021 05/11/2021 1
44 HEMP 13/05/2021 30/12/2999 1
45 HEMP-F 13/05/2021 30/12/2999 1
46 HPT 25/10/2021 12/11/2021 1
47 HPT-F 25/10/2021 12/11/2021 1
48 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
49 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
50 HYDRO-W1 21/02/2020 31/12/2999 1
51 JAS 18/10/2021 26/11/2021 1
52 JAS-F 18/10/2021 26/11/2021 1
53 JCKH 19/05/2020 31/12/2999 1
54 JCKH-F 19/05/2020 31/12/2999 1
55 JCKH-W1 02/08/2021 31/12/2999 1
56 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
57 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
58 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
59 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
60 KKC 25/10/2021 03/12/2021 1
61 KKC-F 25/10/2021 03/12/2021 1
62 KOOL 04/10/2021 12/11/2021 1
63 KOOL-F 04/10/2021 12/11/2021 1
64 KWG 17/08/2021 31/12/2999 1
65 KWG-F 17/08/2021 31/12/2999 1
66 MILL 04/10/2021 12/11/2021 1
67 MILL-F 04/10/2021 12/11/2021 1
68 MILL-W4 04/10/2021 12/11/2021 1
69 MILL-W6 04/10/2021 12/11/2021 1
70 MONO 12/10/2021 01/11/2021 1
71 MONO-F 12/10/2021 01/11/2021 1
72 MORE 25/10/2021 03/12/2021 1
73 MORE-F 25/10/2021 03/12/2021 1
74 MORE-W2 25/10/2021 03/12/2021 1
75 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
76 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
77 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
78 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
79 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
80 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
81 NWR 18/10/2021 26/11/2021 1
82 NWR-F 18/10/2021 26/11/2021 1
83 PLANET 11/10/2021 19/11/2021 1
84 PLANET-F 11/10/2021 19/11/2021 1
85 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
86 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
87 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
88 PPS 27/09/2021 05/11/2021 1
89 PPS-F 27/09/2021 05/11/2021 1
90 SANKO 18/10/2021 26/11/2021 2
91 SANKO-F 18/10/2021 26/11/2021 2
92 SDC 29/09/2021 31/12/2999 1
93 SDC-F 29/09/2021 31/12/2999 1
94 SDC-W1 29/09/2021 31/12/2999 1
95 SECURE 20/09/2021 29/10/2021 1
96 SECURE-F 20/09/2021 29/10/2021 1
97 SOLAR 18/10/2021 26/11/2021 1
98 SOLAR-F 18/10/2021 26/11/2021 1
99 STOWER 19/10/2021 31/12/2999 1
100 STOWER-F 19/10/2021 31/12/2999 1
101 STOWER-W3 19/10/2021 31/12/2999 1
102 SVT 14/10/2021 02/11/2021 1
103 SVT-F 14/10/2021 02/11/2021 1
104 T 20/10/2021 09/11/2021 3
105 T-F 20/10/2021 09/11/2021 3
106 TH 18/10/2021 26/11/2021 1
107 TH-F 18/10/2021 26/11/2021 1
108 THMUI 20/09/2021 29/10/2021 1
109 THMUI-F 20/09/2021 29/10/2021 1
110 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
111 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
112 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
113 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
114 U 18/10/2021 26/11/2021 1
115 UBE 11/10/2021 19/11/2021 1
116 UBE-F 11/10/2021 19/11/2021 1
117 U-F 18/10/2021 26/11/2021 1
118 UMI 25/10/2021 03/12/2021 1
119 UMI-F 25/10/2021 03/12/2021 1
120 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
121 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
122 U-P 18/10/2021 26/11/2021 1
123 U-Q 18/10/2021 26/11/2021 1
124 UREKA 12/10/2021 01/11/2021 3
125 UREKA-F 12/10/2021 01/11/2021 3
126 UREKA-W2 12/10/2021 01/11/2021 3
127 U-W4 18/10/2021 26/11/2021 1
128 WIN 25/10/2021 12/11/2021 1
129 WIN-F 25/10/2021 12/11/2021 1
130 YGG 18/10/2021 26/11/2021 1
131 YGG-F 18/10/2021 26/11/2021 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)